Start

Witamy Państwa na oficjalnej stronie projektu „Obserwatorium losów zawodowych absolwentów uczelni wyższych”.

Projekt jest współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego Priorytet IV: Szkolnictwo wyższe i nauka, Działanie 4.1. Wzmocnienie i rozwój potencjału dydaktycznego uczelni oraz zwiększenie liczby absolwentów kierunków o kluczowym znaczeniu dla gospodarki opartej na wiedzy Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki.

Projekt ma charakter ogólnopolski i jest realizowany przez Akademię Humanistyczno-Ekonomiczną w Łodzi w okresie od 01.09.2012 do 31.03.2015 roku.

Na stronie znajdą Państwo informacje związane z realizacją projektu, a także raporty i opracowania będące wynikiem prac badawczych.

Więcej informacji na temat celów projektu oraz podejmowanych w jego ramach działaniach znajdą Państwo w zakładce O PROJEKCIE.